Petter Dyrkorn-samlinga

Websidene er under redigering og flytting


Kontaktinformasjon

For avtale om besøk på museet: Astrid Jonsås, 6294 Fjørtoft, tlf: (+47) 99513408

For andre spørsmål: Harald Dyrkorn, tlf.: (+47) 47347859